Torsitrad

Serveis lingüístics

Somos una empresa de traducción, corrección, interpretación y transcripción.

TRADUCCIÓ

L'especialització i professionalitat del nostre equip de traductors us garanteix la perfecta comunicació escrita en tots els idiomes i sobre qualsevol tema. A part de comptar amb la informació adequada, el traductor sempre té com a llengua materna l'idioma de destí per a assegurar l'adequació total al sentit del text i la correcció terminològica i semàntica. L'estil del text traduït s'adapta al lector al qual va destinat.

Treballem en diversos suports i formats per a traduir. Utilitzem les eines i els programes que ofereix la tecnologia moderna en l'àmbit de la traducció de documents i llibres, la qual cosa ens permet assumir grans projectes en els terminis ajustats a les necessitats del client, amb garantia de qualitat del resultat final.

INTERPRETACIÓ

La interpretació és l'activitat de mediació lingüística de transmetre un discurs oral. La nostra funció consisteix a fer arribar el missatge del discurs original

● Interpretació d'enllaç/bilateral:
L'intèrpret fa de comunicador entre diverses persones alternant la llengua de les unes i les altres. És el tipus d'interpretació que s'utilitza, per exemple, en reunions.

● Interpretació consecutiva:
L'intèrpret pren nota de tot el que s'ha dit i el transmet després a la llengua d'arribada.

● Interpretació simultània:
En cabina. L'intèrpret tradueix instantàniament a la llengua d'arribada tot el que es diu mentre parla l'interlocutor. Especialment en congressos, convencions i conferències.

CORRECCIÓ DE TEXTOS

La correcció lingüística forma part del que seria l'edició d'un text, la seva preparació. L'acció de corregir un llibre, un escrit o qualsevol tipus de document implica que el text original ha de ser respectat quant a l'estil de l'autor, però han de modificar-se les qüestions ortogràfiques i sintàctiques, entre altres, i, si és necessari, d'estil. Així, la tasca del corrector és assegurar que el text final sigui del tot correcte.

Torsitrad, quan ha de corregir un document, sempre el fa en el format en el qual se li envia el text (amb la revisió final prèvia del document abans d'enviar-lo a l'autor/client) i, finalment, una vegada l'autor dona el vistiplau, es faria la revisió de galerades per a assegurar la màxima qualitat.

TRANSCRIPCIÓ DE TEXTOS

La transcripció d'un text consisteix a escriure en un document digital el contingut d'un text imprès o manuscrit; és a dir, a copiar o escriure el que està escrit en un format digital. La nostra tasca consisteix a reproduir un text i donar-li la correcció ortogràfica i sintàctica adequades en la llengua original.
A més, transliterem a través d'àudios/vídeos i fem la posterior traducció a la llengua sol·licitada.

Contacta amb nosaltres

Responem amb brevetat